Internet vecí

IoT ma tak fascinoval, že som začal s vývojom vlastného systému. Mojím cieľom bolo navrhnúť systém, ktorý bude rýchly, bezpečný a spoľahlivý.

Riadiaca jednotka

Za základ systému som zvolil Raspberry Pi 3, pre ktorý som pomocou nástroja buildroot skompiloval embedded distribúciu postavenú na linuxe podľa mojich požiadaviek. Vďaka tomu celý systém zaberá len pár megabajtov.

Moduly

Navrhol a postavil som si bezdrôtové moduly (vrátane návrhu a leptania plošných spojov) založené na chipoch STM32 a transcievroch RFM69. Kód som vytvoril v jazyku C aj za pomoci nástroja STM32CubeMX.

Ovládacia aplikácia

Aplikácia bola naprogramovaná pomocou frameworku Qt. Backend som na rozdiel od predošlých projektov riešil v C++. Komunikácia s riadiacou jednotkou prebiehala pomocou SSL soketov. Aplikácia bola dynamická. Po spustení sa načítal zoznam daných modulov v riadiacej jednotke a následne uživateľ mohol sledovať údaje o danom module. Išlo o hodnotu snímača, stav batérie a časy poslednej aktualizácie. Nakoniec bol vykreslený graf s hodnotami (vykresľovanie bolo pekelne rýchle vďaka C++).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *