O mne

Som študent, ktorý študuje informatiku na slovenskej univerzite. Asi v roku 2012 mi učaroval svet IT. Začalo to tvorbou jednoduchých webových stránok pomocou redakčného systému WordPress. Neskôr som sa ponoril do tajov programovania v jazykoch C a C++ ako samouk. Keď som zvládol základy, začal som sa zoznamovať s platformou Arduino a popri tom som sa zabával s frameworkom Qt a súvisiacim jazykom QML.

Vyvrcholením môjho samoštúdia bola maturitná práca, ktorej témou bolo vytvorenie a ovládanie inteligentného domu. Riadiaca jednotka a ovládacie moduly boli postavené na platforme Arduino. Pri programovaní riadiacich a ovládacích aplikácií som využil všetky už vyššie spomenuté technológie – C, C++, Qt aj QML.

Pred nedávnom som sa začal venovať aj technológii IoT (Internet of Things) a sieťam LoraWan. V poslednej dobe som sa však opäť začal venovať vývoju webových stránok avšak omnoho komplexnejšie. V súčasnosti na tvorbu backendu používam systém pre správu obsahu WordPress (aj tieto stránky bežia na tomto systéme). Frontend si vytváram od základu sám.

Neustále sa snažím napredovať – naďalej sa vzdelávam a oboznamujem sa novými technológiami súvisiacimi s IT, ktoré v súčasnosti naberajú vo svete veľký význam. Nadobudnuté vedomosti som zúročil aj pri tvorbe ďalších projektov, ktoré sú opísané na mojich stránkach.